Specifika pojišťovacího poradenství

Kravata

Přehledový článek Specifika pojišťovacího poradenství stručně a srozumitelně vysvětluje význam jednotlivých druhů pojištění a upozorňuje na to, jaké kvality má a nemá pojišťovací poradce mít:

O profesionálním přístupu pojišťovacího zprostředkovatele svědčí, když:

 • se důkladně věnuje zjišťování potřeb klienta a všech rizik, která potřebuje zabezpečit;
 • pracuje se špičkovými produkty více institucí a zná jejich specifické výhody;
 • upozorňuje klienta na rizika případného „podpojištění“, aniž by na něj činil nátlak;
 • cenová relace navržené pojistné smlouvy odpovídá kvalitě zajištění;
 • zprostředkovatel sleduje dlouhodobý prospěch klienta a nezaměřuje své jednání na uzavření smlouvy na částky, převyšující klientovy stávající finanční možnosti;
 • zprostředkovatel zůstává se svým klientem v dlouhodobém kontaktu, informuje jej o novinkách a změnách a průběžně mu pomáhá s řešením finančních otázek.

Naopak varovným signálem by pro klienta vždy mělo být, pokud:

 • na vás vytváří nepřiměřený nátlak na okamžité uzavření smlouvy;
 • poskytované informace zjednodušuje, podrobně a srozumitelně neodpovídá na Vaše dotazy, nebo je zlehčuje a zesměšňuje;
 • používá nesrozumitelné pojmy, které mají za cíl vás „ohromit“, nikoli problém vysvětlit;
 • používá tvrzení, že jím nabízený produkt je jednoznačně na trhu „ten nejlepší“;
 • nedokáže vám dostatečně vysvětlit poplatky za sjednané pojištění a jejich konkrétní výši;
 • neumožní vám prostudovat si všeobecné pojistné podmínky (ta spousta malých písmenek na velké ploše);
 • argumentuje zavádějícím způsobem, např. tvrzením, že nabízený produkt je „nejprodávanější“ a tudíž „nejkvalitnější“;
 • vám mění či ruší dříve sjednané smlouvy bez zřetelných výhod pro vás;
 • nebere v úvahu možný budoucí finanční vývoj vás či vaší rodiny;
 • není schopen vám na požádání předložit reference o své práci.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 1 =