Pozor na investiční rizika

Dolary

Článek Pozor na investiční rizika pečlivě rozebírá pravděpodobnost, do jaké míry je která forma investice ohrožena:

“Finanční instrumenty jsou obecně spojeny s různou mírou rizika. Mezi instrumenty s nízkou mírou rizika patří nástroje peněžního trhu – státní pokladniční poukázky, pokladniční poukázky centrální banky, směnky, depozitní certifikáty a krátkodobé dluhopisy. Tyto nástroje jsou určené především pro vklady na dobu nejvýše jednoho roku a jejich relativně nízká míra rizika je u nich spojena s relativně nízkými možnými výnosy.”

“Mezi instrumenty s vysokou mírou rizika patří nástroje trhu kapitálového – dlouhodobé dluhopisy a akcie. Pro tyto nástroje je charakteristická relativně vysoká míra rizika spojená s relativně vysokými možnými výnosy.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 2 =