Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Pojišťovák
Článek Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů je plný odkazů na zákony, ale právě proto uklidní ty klienty, na které pojišťovací poradce neudělal stoprocentní dojem, a připraví ty, kteří s ním plánují jednat. Klient nese odpovědnost za rozhodnutí o investici nebo pojištění, ale ČNB a organizace, která zprostředkovatele zaměstnává, má také povinnosti, které mají zajistit, abychom nebyli jen obětí velkohubé manipulace:

“Zprostředkovatel provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví je povinen tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání je povinen  předložit osvědčení o svém zápisu do registru podle tohoto zákona. Na žádost klienta je povinen sdělit způsoby svého odměňování. V souvislosti se svojí činností nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.”

“Před uzavřením pojistné smlouvy je pojišťovací zprostředkovatel povinen zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 + two =