Dluhopisové fondy: Spásný přístav?

Money

Jsou Dluhopisové fondy: Spásný přístav?:

“Dluhopisové fondy jsou určeny pro investory s delším investičním horizontem, který by měl dosahovat minimálně tří a více let. V případě, že investor zvažuje investici na delší dobu, lze dluhopisové fondy považovat za určitou „alternativu“ k peněžnímu trhu, který je naopak určen pro krátkodobější investice. Přestože jsou dluhopisy označovány jako spásný přístav, je nutné počítat s tím, že za určitých podmínek může být výkonnost dluhopisového trhu i záporná.”

“Pro investory je důležité vědět, že tyto rozdíly ve výnosech a rizicích u jednotlivých typů dluhopisů jsou značné. Není tedy dluhopis jako dluhopis. „Nejbezpečnější“ (nejméně rizikové) jsou dluhopisy státní.”

“Obecně lze říci, že dluhopisy patří do každého portfolia a jejich podíl se odvíjí od typu investora. Význam dluhopisů je důležitý především díky jejich malé závislosti (nezávislosti) na vývoji akciových trhů. Zařazením dluhopisů do portfolia se docílí nutného rozložení z pohledu investičních tříd (peněžní trh, dluhopisy, akcie, nemovitosti, atd…), které pomůže celkové výkonnosti. Dluhopisy (bereme-li v úvahu hlavně státní dluhopisy) lze z tohoto pohledu označit za určitý základní kámen defenzivní části portfolia, na kterém se dá dále stavět.”

Zdroj: www.finance.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 − 6 =