Neznalost se neomlouvá a hodně často se i nevyplácí, proto čerpejte informace z jakéhokoliv oboru. Budete mít všeobecný přehled, který vám mnohé usnadní. Nevymlouvejte se a začněte se vzdělávat. Je to potřeba!

Trpělivost přináší růže, v tomto případě vám trpělivost může přinést i finanční odměnu. Pokud nespěcháte na rychlé finanční zhodnocení, obchodujte s dluhopisy. Poznávacím symbolem pro dluhopisy nebo také obligace je delší časový interval spolu s vysokou nominální hodnotou. Splatnost dané částky i úroky jsou předem dány.

Akcie i dluhopisy patří mezi výdělečné finanční obory. Důležité je vědět, jaké strategii jsou pro vás nejvhodnější. Taktéž si před samotným rozhodnutím vše zvažte! Můžete se pustit nejen do jistých či seriózních obchodů, ale je tady i možnost riskantního obchodování. Vše je na vás, na vašem rozhodnutím a na vašich možnostech.

Aby mohly být dluhopisy vydány, je třeba souhlas České národní banky (ČNB).

Kdo může dluhopis vydat?

  • Banka

  • Firma

  • Veřejné instituce

  • Stát

Splatnost dluhopisů

Krátkodobé dluhopisy jsou ty, které mají dobu splatnosti menší než 12 měsíců. Patří sem depozitní certifikáty, státní poukázky atd.

Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy

Doba splatnosti střednědobých úvěrů je tedy delší než 1 rok, ale zároveň kratší než 10 let. Dlouhodobé překračují s platností 10 let. Řadíme sem i dluhopisy věčné, které se vyplácejí doživotně.

Dluhopis či dluhový cenný papír, který představuje závazek emitenta k věřiteli. Emitent je ten kdo, vydává tedy emituje dluhopis.

Dluhopisy se i pro vás mohou stát možností přínosu financí. Vyzkoušejte je!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × five =